Hermed indkaldes du og alle foreningsmedlemmer, til Distrikt Østersøens Generalforsamling

 

Tidsplan:

 1. 12.00 Der vil være en let servering
 2. 12.30 Velkommen med en sang
 3. 12.40 Møde (se dagsorden på næste side)

                      Indlagt kaffe og kage pause

Kl. 16.30    Afslutning og tak for i dag.

                     

Tilmelding til Heidi Rwotto – hrwotto@gmail.com – senest søndag d. 17. februar!

 

Arrangementet er gratis – distriktet betaler.

 

Dagsorden er vedhæftet denne indbydelse! Indkomne forslag sendes til formand Heidi Rwotto senest 14 dage inden mødet – alle dokumenter kommer herefter på distriktets hjemmeside.

 

Vel mødt !

På vegne af Distrikt Østersøen

Og KFUM og KFUK i Næstved

 

 Dagsorden for Generalforsamlingen:

 Valg af referent og ordstyrer

 1. Beretninger
 2. Revideret regnskab
 3. Arbejdsdrøftelse:
 4. Langsigtede mål og strategier.
 5. Indkomne forslag
 6. Vedtagelse af budget. Herunder foreningens bidrag til distriktet.
 7. Sammensætning af udvalg
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 9. Valg af revisor
 10. Valg til skolebestyrelser
 11. Dato og ansvarlig forening for næste års generalforsamling.

 

Invitation er lagt på Distriktets hjemmeside og udsendt til medlemmer (over 16 år) i distriktet, som har opgivet mailadresse til landsbevægelsen.Som noget nyt oprettes generalforsamlingen som en begivenhed på FaceBook.

Distriktets bestyrelse mangler medlemmer for at være fuldtallige. Vi ser det ikke som en mulighed at bestyrelsen er selvsupplerende. Derimod ser vi bestyrelsen som et forretningsudvalg, der ikke indgår i planlægning eller aktiviteter, hvis ikke der kommer yderligere kræfter til. Per og Anette er på valg i år. Heidi er på valg 2020. Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer for at være fuldgyldig.

Mød op og deltag i debatten om KFUM og KFUK i Distrikt Østersøen. Distriktet har brug for opbakning fra alle foreninger. Jeres input og ideudveksling på tværs af foreningerne er vigtige og retningsgivende for distriktets arbejde i løbet af året.

samlede-beretninger-for-2017-distrikt-oestersoeen-pdfBeretninger fra udvalg 2017

referat-af-generalforsamling-i-distrikt-oestersoeen-loerdag-d-pdfReferat 2018