Hermed indkaldes du og alle foreningsmedlemmer, til Distrikt Østersøens Generalforsamling

 

Tidsplan:

 1. 12.30 Der serveres en sandwich
 2. 13.00 Velkommen med en sang
 3. 13.10 Møde (se dagsorden på næste side)     

                      Indslag v. HB

                      Indlagt kaffe og kage pause

Kl. 17.00    Afslutning

Tilmelding til Heidi Rwotto – hrwotto@gmail.dk – senest mandag d. 13. marts!

 

Arrangementet er gratis – distriktet betaler.

 

Dagsorden er vedhæftet denne indbydelse! Indkomne forslag sendes til formand Heidi Rwotto senest 14 dage inden mødet – alle dokumenter kommer herefter på distriktets hjemmeside.

Vel mødt !

På vegne af Distrikt Østersøen

Og KFUM og KFUK i Nykøbing

 

Dagsorden for Generalforsamlingen:

 

 1. Valg af referent og ordstyrer
 2. Beretninger
 3. Revideret regnskab
 4. Arbejdsdrøftelse:
 5. Langsigtede mål og strategier.
 6. Indkomne forslag
 7. Vedtagelse af budget. Herunder foreningens bidrag til distriktet.
 8. Sammensætning af udvalg
 9. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 10. Valg af revisor
 11. Valg til skolebestyrelser
 12. Dato og ansvarlig forening for næste års generalforsamling.

 

Under arbejdsdrøftelsen giver bestyrelsen ordet til HB, som kommer med et oplæg omkring ”Projekt Øst”.

 

Invitation og bilag er lagt på Distriktets hjemmeside og udsendt til medlemmer (over 16 år) i distriktet, som har opgivet mailadresse til landsbevægelsen.